Dane kontaktowe

Niepubliczne Przedszkole "Truskawkowa Polanka"

Oddział Książ Wielkopolski
ul. Nowomiejska 24A
63-130 Książ Wielkopolski

+48 731 021 553

sekretariat.ksiaz@truskawkowapolanka.pl

Inspektor Ochrony Danych:
Mariusz Stasiak vel Stasek, biuro@msvs.com.pl
Oddział Kórnik
Al. Flensa 24A/7
62-035 Kórnik

+48 574 215 060

sekretariat.kornik@truskawkowapolanka.pl

BIP Biuletyn Informacji Publicznej


Deklaracja dostępności ( .docx )

Inspektor Ochrony Danych:
Mariusz Stasiak vel Stasek, biuro@msvs.com.plNapisz do nasAdministratorem danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne "Truskawkowa Polanka" w Kórniku z siedzibą przy Al. Flensa 24A/7 62-035 Kórnik. Kontakt do inspektora ochrony danych:
biuro@msvs.com.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub w związku z art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu