przedszkole za 1 zł!

bezpłatne zajęcia dodatkowe

działamy w każdy pracujący dzień

profesjonalna opieka

kreatywna kadra pedagogiczna

język angielski w podstawie programowej

nasze przedszkole to prawdziwa przygoda!


O nas

"Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie - naucz.
Jeśli nie wie - wytłumacz.
Jeśli nie może - pomóż."
~ J. Korczak ~

Przedszkole Niepubliczne "Truskawkowa Polanka" w Kórniku działa od 1 września 2017r.

Czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30

Opłata za przedszkole wynosi: czesne 349.00 oraz wyżywienie 9.40 za dzień(śniadanie 2,20; obiad 6,00; podwieczorek 1,20).

Odpis wyżywienia następuje w kolejnym miesiącu, za każdy zgłoszony przez rodzica dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

Naszym największym celem jest dobro każdego dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, do podjęcia nauki w szkole, życia w społeczeństwie i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która wspomaga rozwój każdego dziecka. Nasz personel to wspaniali ludzie, którzy mają wyjątkowe zainteresowania, lubią aktywnie i ciekawie spędzać czas a praca z dziećmi jest dla nich życiową pasją. Ich kreatywność i pomysłowość pozwala prowadzić wyjątkowe zajęcia dla dzieci. Dobra zabawa, staranne przygotowanie do zajęć dydaktycznych, odpowiedzialna opieka, dojrzałość a przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo naszych dzieci - oto wizytówka naszych wychowawców i pomocy.

Dziecko w naszym przedszkolu:

Ma prawo do szacunku, własnej godności, wypowiadania się.

Ma prawo do niewiedzy i błędów.

Ma prawo do radości, zabawy i bycia sobą.

Umie zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych, konfliktowych i niebezpiecznych.

Czuje się akceptowanym takim, jakim jest.

Uczy się współpracy w zespole i obrony swoich racji.

Zyskuje wiarę we własne możliwości poznawcze i twórcze oraz zdobywa umiejętności samodzielnego działania i wykorzystywania zdobytej wiedzy.


Kierunki naszego działania:

Stwarzanie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności poznawczej i językowej dziecka, rozwijanie ekspresji artystycznej w różnych formach działalności dzieci.

Promowanie zdrowego stylu życia w zakresie żywienia, sprawności ruchowej, bezpieczeństwa.

Wykorzystywanie walorów krajobrazowych, rekreacyjnych i turystycznych regionu do poszerzania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.


Oferta bezpłatnych zajęć w naszym przedszkolu

Spotkania z językiem angielskim - język angielski w przedszkolu to bardzo popularna forma zajęć dodatkowych. Pozwala już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym, co ma znaczący wpływ na późniejszą edukację dziecka. Nauka języka angielskiego od najmłodszych lat ma swoje zalety. Dziecięcy mózg chłonie jak gąbka - bardzo szybko przyswaja nowe wiadomości. Warto wykorzystać te zdolności i zacząć naukę języka jak najwcześniej. Dzięki temu dziecko w sposób naturalny przyswoi nowe słówka i zwroty, co będzie świetną bazą dla dalszej językowej edukacji.

Zajęcia rytmiczno - ruchowe - prowadzone w formie zabaw muzyczno-ruchowych przy których dzieci uczą się układów tanecznych do różnorodnych rodzajów muzyki, biorą udział w zabawach kształtujących wyobraźnię, śpiewają piosenki,  a także wykonują ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznają różne dźwięki: wysoki - niski, szybko - wolno, głośno - cicho. Zajęcia rytmiczno-taneczne zaspokajają nie tylko naturalną potrzebę ruchu dziecka, ale także rozwijają wiele dyspozycji psychoruchowych tj.: poczucie rytmu oraz wrażliwości muzycznej, koncentrację uwagi, współdziałanie w grupie, pokonywanie nieśmiałości. Taniec i ruch kształtuje prawidłową sylwetkę ciała, rozluźnia i pozwala rozładować ogromne pokłady energii dziecka oraz wyrabia nawyk aktywnego spędzania czasu.

Zajęcia logopedyczne - profilaktyka logopedyczna odgrywa istotną rolę w stymulacji oraz kształtowaniu rozwoju mowy i języka. Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

-  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia), uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,

-  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego - to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )

-  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy, umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi, rozumienia wypowiedzi słownych.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - dotyczą wspomagania rozwoju fizycznego dziecka, korygowania istniejących wad postawy, wyrobienia nawyku dbania o prawidłową postawę ciała oraz świadomości dotyczącej  zalet jej kontrolowania, niedopuszczanie do powstawania wad postawy.

Eksperymenty i doświadczenia w przedszkolu to zabawa i nauka - nauczyciel wspiera dziecko w jego odkryciach i działaniach badawczych a także uatrakcyjnia proces dydaktyczno - wychowawczy, który pobudzi dzieci do twórczego działania i myślenia. Przeprowadzenie ciekawych zajęć dających możliwość odkrywania i doświadczania otaczającego nas świata jest zawsze fascynujące nie tylko dla dzieci, ale i dla każdego nauczyciela.

Zajęcia adaptacyjne - skierowane są dla dzieci nie uczęszczających jeszcze do przedszkola w wieku 2- 3 lat Pozwalają dzieciom na oswojenie przestrzeni, poznanie zasad panujących w przedszkolu, nawiązanie pierwszych kontaktów społecznych a także przyjaznych relacji z nauczycielami. Rodzice mają możliwość obserwowania wychowawców w trakcie pracy, oraz zasięgania opinii i porady w interesujących ich kwestiach.

Zajęcia plastyczne - umożliwiają dzieciom aktywne obcowanie z różnymi rodzajami sztuki plastycznej, rozwijają jego własną ekspresję zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, odbywają się w formie zabaw plastycznych, uwzględniających kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej dziecka, oraz różnorodność technik plastycznych.

Zajęcia rewalidacyjne - stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu.


Zajęcia odpłatne:

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate - prowadzone są w formie gier, zabaw i ćwiczeń ruchowych. Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka, dzieci ćwiczą ogólna sprawność, koordynację ruchową, doskonalą umiejętność współzawodnictwa oraz poznają elementarne zasady karate.

Filharmonia pomysłów - teatralno-muzyczne spotkania organizowane w przedszkolach, trwają 30 minut, prowadzone są przez aktorów, muzyka na żywo, prawdziwe instrumenty, spotkania z artystami, czynny udział dzieci w spotkaniach.

Zajęcia z piłki nożnej - których celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród najmłodszych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia w oparciu o zajęcia sportowe na najwyższym poziomie. Podczas zajęć dzieci, będąc pod opieką trenera, wkraczają w zaczarowany świat bajek i opowieści, w którym przeżywając przygody bawią się, rywalizują w duchu fair play oraz grają w mini piłkę nożną.


Zajęcia cykliczne:

"Literacki bohater" - każdego miesiąca dzieci poznają książkowego bohatera, tworzą plakat, który opisuje poznawanego bohatera, nauka poprawnego, bogatego i pięknego języka ojczystego, udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę.

"Mała ojczyzna" - poznawanie najbliższej okolicy, charakterystycznych miejsc i zabytków, rozwijanie wiedzy na temat regionu, w którym mieszka dziecko, budowanie poczucia lokalnego patriotyzmu, udział w projekcie "Piękna nasza Polska cała", udział w wymianie pocztówkowej.

"Biedronkowe Kuchcikowo" - każdego miesiąca dzieci uczestniczą w zajęciach z gotowania. Zajęcia te mają na celu uświadamianie jak ważna jest zdrowa dieta i zdrowe życie.

"Spotkanie z zawodem" - każdego miesiąca dzieci poznają zawód, który jest związany z tematyką dbania o bezpieczeństwo oraz o zdrowie fizyczne.

Warsztaty dla rodziców - organizowane przez nauczycieli danej grupy dla dzieci i ich rodziców. Rodzice i dzieci chętnie uczestniczą w proponowanych działaniach, zdobywają wiedzę na temat osiągnięć edukacyjnych dzieci.Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 574 215 060 - Kórnik

+48 731 021 553 - Książ Wlkp.

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Zapewniamy profesjonalną opiekę dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat

Posiadamy wykwalifikowaną, kreatywną i ambitną kadrę pedagogiczną

Dysponujemy nowocześnie wyposażonymi salami przedszkolnymi

Oferujemy pomoc psychologiczną i logopedyczną

Jesteśmy nowym, małym, kameralnym przedszkolem

Oferujemy bezpłatne, cykliczne zajęcia dodatkowe: artystyczne, kulinarne, plastyczne, wokalne, fotograficzne i sportowe

Język angielski znajduje się w naszej podstawie programowej

Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne dla dzieci i rodziców

Przedszkole jest otwarte we wszystkie pracujące dni w roku